„Štěstí nám nedávají věci samotné, ale naše představy o nich.“ Epiktetos.

Konfliktům a neporozumění se nemůžeme vyhnout. Dochází k nim kdekoliv, kde spolu lidé pracují, žijí, obchodují či něco sdílí. Můžeme je zvládat dobře, špatně nebo vůbec, mohou vést k vývoji a růstu nebo k rozvleklým sporům někdy končícím až u soudu, k frustraci a únavě. Mediace je cestou, která Vás může úspěšně, rychle a s minimálními náklady přenést přes řadu životních úskalí.


Komunikace je nejdůležitějším faktorem určujícím, jak jsme výkonní, jaké vztahy si vybudujeme a co se nám ve světě přihodí. Nenásilná komunikace Vám pomůže uvědomit si, že schopnost komunikovat není vrozená, že veškeré komunikaci jsme se naučili a můžeme ji podle své vůle změnit. Můžete změnit svůj zivot, když změníte svou komunikaci. 

Novinky - zdroje:

Další novinky a zdroje najdete na Facebooku:


Spolupracuji s partnery: