Mediace

Mediace je metoda, při níž neutrální osoba – mediátor pomáhá stranám sporu obnovit nebo zlepšit vzájemnou komunikaci a nalézat taková řešení, které nejlépe odráží přání a možnosti obou stran.
Mediace umožňuje vyhnout se soudnímu sporu, vyřešit situaci rychle a bez zbytečných finančních nákladů. Snižuje napětí mezi účastníky a ponechává otevřené dveře případné budoucí spolupráci – je ideální v případech, kdy strany chtějí nebo musí být v dlouhodobém vzájemném kontaktu.

 

Nejčastěji se mediací řeší:

 • partnerské neshody, rozvod
 • úprava výchovy dětí, výživné
 • rozdělení společného majetku
 • dědické spory
 • sousedské neshody
 • konflikty a problémy v zaměstnání
 • potíže s obchodními partnery
 • spotřebitelské spory
 • jiné situace, které vyžadují nejen vyřešení konkrétní neshody, ale i narovnání vzájemných vztahů

 


Nenásilná komunikace - slova, ktera fungují doma i v práci

Nenásilná komunikace je metoda vyvinutá Marshallem Rosenbergem. Vede k většímu souladu mezi lidmi. Pomáhá předcházet nebo efektivně řešit možné konflikty. Rozvíjí jazyk, kterým hovoříme o svých potřebách a pocitech. Tim lépe rozumíme jak svému vnitřnímu světu, tak pocitům a potřebám jiných.
Nenásilná komunikace staví na třech pilířích:

 • upřímné sebevyjádření – jak mohu upřímně vyjádřit vše a způsobem, který ostatní lidé slyší a pochopí
 • empatie – jak mohu slyšet jiné i když jsou rozzlobení nebo smutní
 • empatie k sobě – jak si uvědomuji svoje pocity a potřeby a jak s nimi nakládám.