Mediace oproti soudnímu řešení:

 • nalézá řešení sporu při respektování zájmů obou stran
 • vede účastníky sporu k obnově vzájemného dialogu a důvěry, nikdo neodchází poražen
 • účastníci aktivně ovlivňují konečnou dohodu
 • mediace je podstatně rychlejší než soudní proces
 • stojí méně a snižuje stres v porovnání se soudním procesem
 • odehrává se v bezpečném, důvěrném a neformálním prostředí
 • je úspěšná (v průměru 75% předložených sporů v mediaci končí dohodou)

 

Nenásilná komunikace

Použitím nenásilné komunikace rozvíjíme svou přirozenou schopnost vcítění, pomáhá přeformulovat způsob jakým se vyjadřujeme a nasloucháme druhým i sami sobě. Tento přístup může být úspěšně použit na všech komunikačních úrovních a v rozmanitých situacích:

 • v rodinách
 • v organizacích a institucích
 • při obchodních jednáních
 • v intimních vztazích
 • při řešení konfliktů.